• Plaster Bandage

    باند گچی

    باند گچ توسط پانسمان گاز ساخته می شود که به تفاله می رود ، گچ پودر پاریس را اضافه می کنیم تا بعد از خیساندن در آب ، می تواند در کوتاه مدت سفت شود و طراحی نهایی شود ، دارای توانایی مدل بسیار قوی است ، ثبات خوب است. برای رفع آن استفاده می شود جراحی ارتوپدی یا ارتوپدی ، ساخت قالب ، وسایل کمکی برای اندام مصنوعی ، استنت های محافظ برای سوختگی و ... با قیمت پایین.