• Self Adhesive Bandage

  بانداژ خود چسبنده

  باند خود چسب عمدتا برای اتصال و تثبیت خارجی استفاده می شود. علاوه بر این ، همچنین می تواند توسط افراد ورزشی که اغلب ورزش می کنند نیز استفاده شود. این محصول را می توان به دور مچ دست ، مچ پا و مکان های دیگر پیچید ، که می تواند نقش محافظتی خاصی داشته باشد.

  • این ماده برای رفع و بسته بندی درمان پزشکی اعمال می شود.

  • برای جعبه کمک تصادفی و زخم جنگ آماده شده است.

  • برای محافظت از تمرینات ، مسابقات و ورزش های مختلف استفاده می شود.

  • عملیات میدانی ، حفاظت از ایمنی شغلی.

  • خود حفاظت و نجات از سلامت خانواده ؛

  • بسته بندی پزشکی حیوانات و محافظت از ورزش حیوانات.

  • دکوراسیون: استفاده راحت از آن و داشتن رنگهای روشن ، می تواند به عنوان یک دکوراسیون منصفانه استفاده شود.